Course

LISTEN
PSY 301 Zihin ve Davranış Select Term:
Bu derste insan davranışlarının çeşitli zihinsel süreçler tarafından nasıl şekillendiği tartışılacaktır. Bu kapsamda tartışılacak konuların bazıları görsel bilgilerin nasıl algılandığı ve hatırlandığı, insanların bellek süreçleri, duygular ve duyguların bilişşel süreçlere etkileri, ve davranışlar üzerindeki bilinçdışı etkilerdir. Dersin bir ikinci amacı da bu konulardaki psikolojik bulguların ne tür (teknolojik ve güncel) uygulamalarda kullanıldığı ve kullanabileceğinin tartışılmasıdır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -