Course

LISTEN
POLS 453 Türkiye'de Devl.Yönet.Demokrasi.Temel Sorunları Select Term:
Dersin temel hedefi, lisans öğrenimi boyunca aldıkları bilgilerin sentezini yaparak, katılımcıların Türkiye'de devlet yönetişiminin ve Türk demokrasinin içinde bulunduğu koşulları en iyi şekilde algılamalarını ve anlamalarını sağlamaktır. Ders, aynı zamanda, ülkede bu iki alanda varlığı saptanan sorunlara alternatif çözüm yolları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, devlet yapısının temel organları olan yasama, yürütme ve yargı ve bunlarla birlikte ulusal ekonominin yönetişim biçimi de ayrıntılarıyla irdelenmiş olacaktır. Ers çerçevesinde, ülkemizde demokratikleşmenin ana sorunları (seçim sistemi, siyasal partiler, Güneydoğu Türkiye gibi) gerçek örnek olaylara dayalı olarak incelenecek ve çözümlenecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -