Course

LISTEN
POLS 401 Araştırma Teknikleri II Select Term:
Bu ders siyaset biliminde uygulanan saha araştırma/anket tekniklerinin giriş düzeyinde aktarılmasını amaçlamaktadır. Öncelikle saha araştırma tekniklerinin diğer tekniklerle karşılaştırmalı olarak hangi tür sorulara cevap verebileceği ve bu teknikde belli başlı hata kaynaklarının neler olduğu tartışılmaktadır. Daha sonra bir saha araştırmasının planlama aşaması tartışılıp soru cetveli tasarımının ilkeleri üzerinde durulacaktır. Örnekleme teknikleri tartışıldıktan sonra veri analizi ve raporlama üzerinde durulacaktır. Bütün tartışmalar dersi alan öğrencilerle birlikte yürütülecek bir proje kapsamında uygulama ile örneklendirilecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -