Course

LISTEN
POLS 384 Çevre Planlaması ve Yönetimi Select Term:
Çevre yönetilebilir bir olgudur. Bu yargı, temiz bir çevreye kavuşmak ve kıt kaynakları, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılamak üzere akıllıca kullanmak isteyen herkesin temel ilkesi olmalıdır. Bu dersin temel hedefin, ister sosyal ve isterse mühendislik bilimleri alanlarında eğitim gören ve gelecekteki profesyonel görevleri arasında çevre kalitesini korumak ve geliştirmek ve gerek özel sektörde, gerek kamu sektöründe (yerel, il, bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde) çevreyi planlamak ve yönetmek görevi yer alabilecek öğrencileri gerekli ve yeterli bilgi, anlayış, know-how ve yeteneklerle donatmaktır. Ders, çevre ölçümleri, ISO 14000 "Uluslararası Çevre Yönetimi Ölçünleri" dizisi, çevre denetçiliği, çevre yönetiminin ekonomik ve finansal araçları, pazarlanabilir kirletici kotaları, yeşil vergiler, atık borsaları, ulusal/yerel Gündem 21, çevresel etki değerlendirmesi, ve ülke içinde ve dışında çevresel örgütlenme ve kurumsallaşma ve Türk çevre hukuku gibi çağdaş çevre planlaması ve yönetiminin en son teknik ve yöntemlerini kapsayacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -