Course

LISTEN
POLS 383 Çevre Politikaları Select Term:
Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi, Türkiye'de de çevre sorunlarının, çevresel kirlenmelerin ve bunların giderilmeleri için çevre politikaları geliştirme zorunluluğunun gerekli kıldığı karmaşık etkinlikleri başarıyla yerine getirebilecek çevre yöneticilerine ve çevre politikası uzmanlarına her geçen gün daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Bu uzmanların, kamuda, özel sektörde ve hükümet dışı gönüllü kurum ve kuruluşlarda görev alarak bu alanda toplumlarda görülen uzmanlık bilgisi eksikliğini etkili bir şekilde gidermeleri beklenmektedir. Ders, esas olarak, uluslararası, ulusal, merkezi, yerel ya da bölgesel kuruluşlarda ve bunların yanında özel sektör içinde yer alan işletme ve endüstrilerde yönetici ya da politika geliştirici bir profesyonel olarak görev almak isteyenlerin çevre konusunda akademik açıdan gereksinim duyacakları uzmanlık eğitimini katılımcılara vermeyi amaçlamaktadır. Ders, katılımcılara, çevre sorunlarının çözümlenmesi için potansiyel çözüm yolları geliştirilmesinde ve geliştirilmiş çözüm yollarının değerlendirmesinde önemli rol oynayacak olan bilgi ve öğretiyi tam ve mükemmel olarak aktarmak üzere tasarlanmıştır. Dersin ana hedefi, ilerideki görevleri arasında çevresel kalitenin korunması ve geliştirilmesi sorumluluğu da yer alabilecek olan yarının mühendislerinin, siyaset bilimi ve toplum bilimleri adamlarının, kamu yöneticilerinin ve çevre yöneticilerinin çevre ve yönetimi konusunda mutlaka bilmeleri gereken çağdaş yönetsel, ekonomik, akçal, hukuksal ve kurumsal kavramları, politikaları ve yönetim araçlarını katılımcılara tanıtmaktır Derste işlenecek ana konular arasında çevre ile toplumsal ve bireysel etkinlikler arasındaki ilişkiler, çevre sorunlarının giderilmesi için geliştirilen teknolojik çözümlerin içinde barındırdığı olanaklar ve sınırlılıklar, kuramsal açıdan ve uygulamada çevre ile ilgili politikaların ve yasal kuralların uygulanması sorunu ve politika tasarlama ve irdelemede ve politikaları uygulama alanına koymada kullanılan yöntemler yer almaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -