Course

LISTEN
POLS 308 Din ve Siyaset Select Term:
Bu ders din ve siyaset ilişkilerine genel ve geniş çerçeveli bir giriş sağlamaktadır. Bu amaçla sosyal bilimlerde din olgusunu anlamaya yönelik yaklaşımlar karşılaştırmalı yöntem çerçevesinde incelenecek, sekülerleşme yazını çerçevesinde değişik ülke tecrübeleri üzerinde derinlemesine durulacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -