Course

LISTEN
POLS 306 Rejim Değişiklikleri ve Demokrasiye Geçiş Politikaları Select Term:
Bu ders demokratik rejimlerin çöküşü, otoriter sistemlerden demokrasiye geçişi, ve demokrasilerin kurumsallaşmasını açıklamak amacıyla geliştiren kuramları irdeleyecektir. Bu çerçevede incelenecek konular arasında demokratik rejimlerin çöküşlerinin nedenleri, otoriter sistemlerden demokrasiye geçişi engelleyen veya yardımcı olan etkenler, rejim değişimleri sürecinde başlıca siyasal aktörlerin izledikleri stratejiler, demokrasiye geçiş sürecinde yapılan kurumsal tercihlerin sonuçları, ve uluslarararası güçlerin demokratikleşmeye olan etkileri bulunmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -