Course

LISTEN
POLS 254 Türkiye'nin Devlet Yapısı Select Term:
Dersin amacı, Türkiye'de devletin yapılanma biçimi ve Türk demokrasisinin içinde bulunduğu koşullar konusunda katılımcılara doğru, gerçekçi ve eksiksiz bilgi aktarmaktır. Ders, esas olarak, toplumsal ve siyasal bilimler alanında lisans eğitimi almak isteyen öğrencilere, Türkiye'de devletin nasıl yapılandırıldığı ve çalışmakta olduğu konularında siyaset ve yönetim bilimlerine giriş dersi niteliğinde olmak ve temel bilgiler vermek üzere tasarlanmıştır. Ders, buna ek olarak, Türk demokratik kurumlarını/süreçlerini anlamaları, irdelemeleri ve değerlendirmeleri için gerekli olan bilgileri aktararak katılımcıları daha da geliştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Dersin gelişim çizgisi içinde, ülkedeki demokratik koşulların geliştirilmesi gereksinimi ve bu gereksinimi giderme yöntemleri üzerinde özellikle durulacaktır. Bu bağlamda, Türkiye'nin devlet ve kamu yönetimine ilişkin temel ilkeler açıklanacak ve Türk devlet yapısının önemli bileşenleri olan yasama, yürütme ve yargı erkleri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı bileşeni üzerinde durulacaktır. Merkezi hükümetin merkezdeki örgütlenme biçimi ve koşullarına ek olarak, merkezi hükümetin taşra örgütü ve yerel yönetimler de dahil olmak üzere, yersel ve hizmet yerinden yönetim kuruluşları işlenecek ana konular arasında yer alacaktır. Ulusal ekonominin örgütlenme ve yönetim biçimi üzerinde özellikle durulan ve çözümlenen konular arasında olacaktır. Kopenhag ölçütleri de dahil olmak üzere, Avrupa Birliği'nin genişleme süreçleri/koşulları ve bunların Türk devlet yapısı ve çalışmaları ile Türk demokrasisi üzerindeki potansiyel etkileri değerlendirme konusu yapılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -