Course

LISTEN
POLS 222 Siyasi Katılım Select Term:
Bu ders modern toplumlarda vatandaşlık ile ilgili sorunları ele alacaktır. Bu bağlamda özellikle siyasi katılım olgusu üzerine odaklanılacaktır. Ders kapsamında işlenecek sorular arasında şunlar özel öneme haizdir: Siyasi katılım niçin önemlidir? Demokratik bir toplumda vatandaşlar hangi yöntemler ile siyasi sürece katılabilirler? Bu yöntemlerin hangileri tercih sebebidir? Vatandaşlar için siyasi katılımın anlamı nedir? Siyasi katılım kendi başına bir amaç mı, başka amaçlar için bir araç mıdır?
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -