Course

LISTEN
PHIL 240 Ahlak Felsefesi: Teori ve Uygulama Select Term:
Bu ders öğrencileri ahlak felsefesi ve ahlak felsefesinin insan hayatının farklı alanlarına uygulamalarıyla tanıştırmayı hedeflemektedir. Dersin ilk bölümü faydacılık, deontoloji, erdem etiği gibi temel ahlaki kuramları inceleyecektir. İkinci bölümüyse hayat ve ölüme ilişkin kararlar, yoksul ve güçsüzlere görevlerimiz, hayvanların ahlaki statüsü, hayatın anlamı ve iyi hayat nedir gibi konulara eğilecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -