Course

LISTEN
LIT 431 Marksist Edebi Kuram Select Term:
Diyalektik nedir? Marksizm için diyalektiğin önemi nedir? Edebiyat diyalektik düşünceyi anlamak için nasıl bir zemin oluşturur? Bu ders Marx ve marksizmin önemli teorisyenleri--Lukacs, Bloch, Benjamin ve Adorno- vasıtasıyla, edebiyatta diyalektik düşünceyi inceleyecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -