Course

LISTEN
LIT 334 Eleştiri Kuramı Select Term:
Bu ders yirminci yüzyılın ortalarından günümüze dek uzanan modern eleştiri kuramlarının tarihsel bağlamları içinde incelenmesinden oluşmaktadır. Yeni Eleştiri, Yapısalcılık ve Göstergebilim, Yapısalcılık Sonrası Eleştiri, Psikanalitik Eleştiri, Marksist ve Kültürel Eleştiri, Feminist Eleştiri ve Sömürgecilik Sonrası Eleştiri akımları üzerine birincil ve ikincil yöntemleri, varsayımları, tutarlılık ve verimliliklerinin değerlendirilmesinin yanısıra yazın metinlerine uygulanmalarına da yöneliktir. Öğrencilerin bazı edebi metinleri de okuyarak, değişik kuramsal yaklaşımları bu somut örnekler bağlamında karşılaştırıp değerlendirmeleri beklenecektir. Dersin amacı öğrencilerin yalnızca eleştirel okuma ve kuramsal düşünme yeteneklerini geliştirmek değil, aynı zamanda çağdaş eleştiri kuramlarının kültür araştırmaları açısından taşıdığı önemi ve bu kuramların antropoloji, tarih, psikoloji, hatta hukuk gibi diğer alanları nasıl etkilediğini anlamalarını sağlamaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -