Course

LISTEN
IR 411 Büyük Güçler ve Uluslararası Düzenin Kaynakları Select Term:
Bu ders, büyük güçlerin dış politikalarını ve bu politikaların uluslararası düzeni nasıl etkilediğini inceliyor. Büyük güçlerin kullandıkları askeri ve diplomatik araçlar uluslararası kuralları, kurumları ve normları bugüne kadar nasıl etkilemiştir? Bu ders ABD, İngiltere ve Almanya'nın 19. yüzyıldan bu yana ürettikleri stratejiler üzerine yoğunlaşırken, aynı zamanda uluslararası düzenin geliştirilmesi sürecini, Milletler Cemiyeti'nden Soğuk Savaş'a kadar bir süreci de kapsayacak şekilde inceler. Ayrıca bugün yükselmekte olan Avrupa Birliği, Çin ve ABD gibi süper güçlerin dış politikaları göz önünde tutularak 11 Eylül sonrası dönemde farklı bir dünya düzeni oluşturulabilir mi sorusuna da değinilmektedir. Bu ders, büyük güçlerin dış politikalarını ve bu politikaların uluslararası düzeni nasıl etkilediğini inceliyor. Büyük güçlerin kullandıkları askeri ve diplomatik araçlar uluslararası kuralları, kurumları ve normları bugüne kadar nasıl etkilemiştir? Bu ders ABD, İngiltere ve Almanya'nın 19. yüzyıldan bu yana ürettikleri stratejiler üzerine yoğunlaşırken, aynı zamanda uluslararası düzenin geliştirilmesi sürecini, Milletler Cemiyeti'nden Soğuk Savaş'a kadar bir süreci de kapsayacak şekilde inceler. Ayrıca bugün yükselmekte olan Avrupa Birliği, Çin ve ABD gibi süper güçlerin dış politikaları göz önünde tutularak 11 Eylül sonrası dönemde farklı bir dünya düzeni oluşturulabilir mi sorusuna da değinilmektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -