Course

LISTEN
IR 311 Diplomaside Güncel Konular Select Term:
Bu dersin konusu uluslararası ilişkilerde halen karşı karşıya bulunulan başlıca sorunlara çözüm arayışlarında diplomasinin oynadığı roldür. Derste ilk olarak, bugünün dünya düzeninin temelini oluşturan, İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenin ana hatları ve 1945'den 1990'lara kadar uluslararası ilişkilerdeki başlıca gelişmeler üzerinde durulacak, ozellikle diplomasinin bu gelişmelere şekillendirici katkısı ön plana çıkarılacaktır. Daha sonra, bugünün diplomasisinin gündeminde ön sıralarda yer alan, savaş, terörizm, fakirlik, çevrenin bozulması, insan haklarının korunması gibi başlıca evrensel sorunların analitik bir incelemesi yapılacaktır. Bu çerçevede, ülkemizi yakından ilgilendiren enerji diplomasisi, su diplomasisi gibi cok disiplinli yatay konular daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -