Course

LISTEN
IR 310 Diplomasi Select Term:
Bu ders özellikle uluslararası diplomaside kariyer yapmaya ilgi duyan öğrencilere yöneliktir. Derste önce öğrencilere diplomasi ile ilgili kuramsal kavramlar verilecek, aynı zamanda diplomasinin tarihsel gelişimi hakkında özlü bilgiler aktarılacaktır. Dersin ikinci bölümü diplomatik araçlar ve usuller konuları yanında diplomasinin - müzakere teknikleri gibi- pratik uygulamaları üzerinde yoğunlaşacaktır. Nihayet, öğrencilere Türk Dışişleri Bakanlığına giriş sınavlarına nasıl hazırlanmak gerektiği veya Uluslararası Kuruluşlara kariyer memurluğu için nasıl başvurulacağı konularında pratik bilgiler verilecektir.
SU Credits : 0.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -