Course

LISTEN
IR 291 Büyük Devletler ve Güçleri Select Term:
Büyük devletler ile 20. yüzyılın iki süper gücünü ortaya çıkaran kudret yoğunlaşması süreçleri. SSCBinin dağılması ve büyük devlet politikasının yeni çehresi. Büyük devlet statüsünün oluşmasına yol açan ekonomik, politik ve askeri faktörler. ABD, Rusya ve Avrupa Birliği'nin dış politikalarının belli başlı gündem, varsayım ve sorunları. Değişen dinamik ve etkileşimler, politikaların iç ve dış belirleyicileri, dış politikada karar alma süreçleri, politikanın ekonomik, askeri ve diplomatik boyutları. 21. yüzyıla geçişte yeni büyük devletlerin belirmesi olasılığı.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -