Course

LISTEN
HUM 324 20.Yüzyıl Müziğinin Büyük Eserleri Select Term:
Dersin amacı, 20. yüzyıl Batı müziğinin temellerini ve onun 20. yüzyıldaki kavramsal gelişmesini anlamayı sağlamaktır. Derste 20. yüzyılın değişen sosyal, politik ve ekonomik meselelerle ilişkisi göz önünde bulundurarak çağdaş müzik trendlerine odaklanmakta, avant-garde'tan ana akımlara dek örnek eserlerin üstünde durulmaktadır. Dersin içeriği sanat müziğiyle sınırlı değildir, ayrıca popüler geleneklerin farklı açılarına da odaklanılmaktadır. Bu popüler trendler, sosyal ve kültürel olaylarla ilişkisi bağlamında ele alınmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 5.000
Prerequisite : OR Undergraduate level HUM 207 Minimum Grade of D Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D AND Undergraduate level HUM 201 Minimum Grade of D OR Undergraduate level HUM 202 Minimum Grade of D
Corequisite : HUM 324