Course

LISTEN
HUM 251 Edebiyatta Büyük Eserler : Aşk Select Term:
Bu ders aşk üzerine yazılmış bazı büyük edebiyat eserlerini ele alır. Eserlerin edebi özelliklerini incelerken aynı zamanda bu eserlerin yazıldıkları kültürel çerçeve içinde görev, gurur gibi kavramlara ve cinsiyet rollerine toplumsal bakışını dikkatle ele alır. Ayrıca ders eserlerin bugünkü geçerliliğini de değerlendirir. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 5.000
Prerequisite : -
Corequisite : -