Course

LISTEN
HUM 232 Asya Sanatının Büyük Eserleri Select Term:
Bu ders öğrencilere Orta Doğu, Hindistan ve Doğu Asya'da bulunan önemli sanat ve mimari eserleri tanıştırmayı ve dünyanın geniş bir bölgesinde yaşamış insanların değerlerini nasıl hayata geçirdikleri üzerine fikir vermeyi amaçlıyor. Derste her hafta başka bir büyük eser üzerine durulacak. Eserler artistik, kültürel ve tarihi bağlamda incelenirken, aynı zamanda insanın Tanrıyla ilişkisi, etik değerler, siyasi güç ve tüm bunları hayata geçiren sanat ve sanatçılar gibi evrensel konuların önerdiği bakış açıları ile ele alınacak. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 5.000
Prerequisite : -
Corequisite :