Course

LISTEN
HUM 231 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir Select Term:
Bu derste, Türkçe ve İngilizce şiir ağırlıklı olarak, şiir türünde büyük eserler, hem tematik, hem de kronolojik bir çerçeve gözetilerek, çeşitli gelenek, akım, yenilik ve kültürel etkileşimleri tanıtacak şekilde karşılaştırmalı olarak işlenecektir. Eserler, şiir okuma deneyimini zenginleştirmek amacıyla şiirsel dil ve teknik açısından incelenirken, aynı zamanda tarihsel, kültürel ve siyasi arka planları ile birlikte ele alınacaktır. Şiirin dil, ses, imge ve anlatı üzerinden diğer sanatlarla akrabalığı ve şiir tercümesi meselesi üzerinde yapılacak çalışmalar derse ayrı bir boyut katacaktır. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 5.000
Prerequisite : -
Corequisite : -