Course

LISTEN
HUM 222 Mimarinin Büyük Eserleri Select Term:
Yapılar, tasarımlarında kodlanmış bazı anlamlar yoluyla hayatımızı biçimlendirirler. Bu kodları anlamak yaşadığımız çevreyi anlamlandırmak ve değerlendirmek açısından önemlidir. Bu ders değişik birikimlere sahip öğrencilere, mimarlığın büyük yapıtları ekseninde, yapı malzemeleri ve sistemleri, ölçek, işlev, form ve bezeme gibi mimarlığın ana kavramlarını tanıtmak için tasarlanmış olup, bu kavramların tartışılması sonucunda öğrencilerin içinde bulunup kullandıkları mekanlara ve kentlere daha analitik ve kritik yaklaşmaları amaçlıyor. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 5.000
Prerequisite : -
Corequisite :