Course

LISTEN
HUM 221 Edebiyat'ta Büyük Eserler - Roman Select Term:
Edebiyatta Büyük Eserler - Klasik Roman dersi, büyük eserler üzerine yoğunlaşarak, romanın kendine özgü sanatsal anlatımını ele alır ve öğrenciye roman okumayı entelektüel ve estetik bir deneyim olarak tanıştırmayı hedefler. 2007 Bahar döneminde açılan Klasik Roman dersi Madame de La Fayette, Stendhal, Jane Austen, Flaubert, and Theodor Fontane gibi yazarların eserlerinin eleştirileri ve metin incelemelerini ele alacaktır. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 5.000
Prerequisite : -
Corequisite : -