Course

LISTEN
HUM 214 Operanın Büyük Eserleri Select Term:
Rönesans'tan 20. yüzyıla kadarki gelişim sürecinde büyük operalardan seçmelerin ayrıntılarıyla incelendiği opera tarihine giriş. Sunumlar ve çalışmalar seçilen bu operaların tarihsel önemi çerçevesinde düzenlenecektir. Mitolojik, dinsel, edebi ve tarihsel birikimlerin çeşitli opera formlarındaki etkisi öncelikle odaklanılacak konudur. Türün değişik dönemlerde sosyal ve tarihsel açıdan farklı şekillerde algılanmasının yanısıra ekonomik, ticari, prodüksüyon yönü ve kültürel ifade aracı olarak kullanımı incelenir. Görsel ve multi-media performans sanatı olarak operanın sinema gibi media dallarına yapılan adaptasyonları ele alınır. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 5.000
Prerequisite : -
Corequisite :