Course

LISTEN
HUM 211 Edebiyatta Büyük Eserler - 20. Yüzyıl Edebiyatı Select Term:
Bu dersin amacı, kendi dönemlerini etkilemiş ve hala dünyayı ve kültürleri algılayışımız üzerinde önemli bir etkisi olan birkaç büyük edebiyat yapıtını ayrıntılı olarak yorumlamayı ve karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi öğretmektir. Derste, hayalgücü, duygu ve duyguların anlatımının edebiyattaki yeri vurgulanırken, aynı zamanda kültürel, sosyal ve politik konulara dikkat çekilir. Bu ders öğrencilere okumanın yanısıra analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yazmayı da öğretmeyı amaçlar. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 5.000
Prerequisite : -
Corequisite : -