Course

LISTEN
HUM 206 Edebiyatta Büyük Eserler - Tiyatro Select Term:
Bu dersin amacı öğrencilere ilk çağlardan günümüze değin tarihsel gelişimi içinde değişik toplum ve kültürlerde üretilmiş tiyatro yapıtlarından örneklerle tiyatro sanatının ve metinlerinin karşılaştırmalı okumalarını yapma donanımını sağlamaktır. Derste öğrencilerin tiyatro metinlerini eleştirel yorumlamalarına ek olarak değişik sahnelenme biçimlerinin izlenmesi ve tartışılması da amaçlanmaktadır. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 5.000
Prerequisite : -
Corequisite : -