Course

LISTEN
HUM 205 Sinemanın Büyük Eserleri Select Term:
Sinemanın Büyük Yapıtları dersinin amacı öğrencilere 20. yüzyılın en etkili sanatsal ve kültürel üretim alanlarından birisi olan sinema konusunda genel bir bilinç vermektir. Gerek türleri gerekse üretim yaygınlığı ve hacmi göz önünde bulundurularak ders daha çok tematik bir eksende gelişecek fakat aynı zamanda kronolojik bir yapıya da sahip olacaktır. Dersin en önemli yapıtaşı olan filmler sadece teknik, sinematografik bir açıdan değil kültürel bir arkaplanla olan etkileşimleri içinde çözümlenecektir. Ayrıca sinemanın mitolojik, türler/metinler arası ilişki ve nihayet semiyolojik dokusu da ele alınacaktır. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 5.000
Prerequisite : -
Corequisite :