Course

LISTEN
HUM 203 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri Select Term:
Bu ders Osmanlı sanat ve edebiyat üretiminin, yalnızca yüksek estetik değerleri açısından değil, aynı zamanda farklı tarihsel dönem ve janrları temsil etme kapasiteleri de gözönünde bulundurularak seçilmiş sınırlı sayıda başyapıtına odaklanmıştır. Dolayısıyla her an belirli soru ve sorunlara yönelik bir yaklaşımı geliştirmek mümkün olacak; ancak çıkış noktasını daima eserlerin kendileri oluşturacak; görece "tam" ve kesintisiz bir kültür tarihi anlatımı örüp, çok daha fazla sayıda eseri bu anlatımın içine çekmek yerine, az sayıda eserden hareketle değişik arkaplanlarını genişleyen halkalar halinde incelemek tercih edilecektir. Bu tür "yakın okuma"lara tabi tutulacak kilit örneklerden bazıları, şunlar olmalıdır : İmparatorluğun 16. yüzyıldaki muzaffer ihtişamından, (1) Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camii ve külliyesi; (2) Rüstem Paşa Camii'nin duvarlarını kaplayan İznik çinileri; ve (3) Nakkaş Osman'ın gücünün doruğundaki hanedana düzdüğü görsel övgü olarak Hünername'nin minyatürleri. Sonra 18. yüzyıl başları, 18. yüzyıl sonları ve 19. yüzyıl başlarından, (4) bu sefer Surname-i Vehbi'den Levni'nin minyatürleri; (5) Nedim'in şiirleri; (6) Antoine-Ignace Melling'in ünlü Voyage pittoresque albümündeki haliyle Hadice Sultan'ın Defterdarburnu sahilsarayı; ve (7) Itri'nin musikisi. Bu yolla öğrencileri gerek (anıtsal dini mimari, renk ve çizginin ağır bastığı süsleme programları, kitap sanatları, yönetici seçkinler zümresinin değişken "hayat sahnesi" ve tüketim kalıpları, ya da beste usul ve makamları gibi) bir dizi ifade aracı ve tarzıyla, gerekse Osmanlı tarihinin iki ana döneminin kendine özgü iktidar ilişkileri, sosyo- ekonomik sorunları, ideolojik uyarlanmaları, dünya görüşü ve duyarlılıklarıyla tanıştırmak da mümkün olacaktır. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 5.000
Prerequisite : -
Corequisite :