Course

LISTEN
HIST 494 Türkiye'nin Yakın Dönem Siyasal ve Sosyal Tarihi : Anılardan İzlenim ve Çıkarsamalar Select Term:
Tanzimat sonrasında Türkiye toplumunu saran sosyal ve siyasal çalkantıların, anıların ifade ettiği kişisel anlatımlar temelinde, çeşitli açılardan ''yeniden okunması.'' Çeşitli ve çok değişik türde anılardan hareketle toplumun geçmişine ilişkin ne tür bilgiler elde edilebileceği konusunda ortak bir metodolojik giriş aracılığıyla, anıların kaynak olarak değeri ve öneminin; metinlerin çözümlenmesi ve karşılaştırılmasına, ''temizlenmesi'' ve ''arındırılması''na, yalnız yazılanlardan değil, yazılmayanlardan da yapılabilecek çıkarsamalara ilişkin sorunların irdelenmesinin ardından, yıldan yıla değişen ve 19. yüzyılın günlük yaşamından, öndegelen aktörlerinin gözüyle 20. yüzyılın parti ve hizip çatışmalarına kadar uzanan çeşitli sorun ve zaman vurguları. Osmanlı son dönem tarihini oluşturan somut kişilik ve karakterlerle, bunların hayat tarzları, eylemleri ve dramlarıyla yüz yüze gelme olanağı. Somut bireysel eylemler ile bireyleri aşan tarihsel koşulların oluşturduğu karmaşık ilişkiler örgüsü çerçevesinde, yakın geçmişe yaklaşımlar. Çocukluk deneyimlerine, okul yıllarına, kadınların toplumsal konumuna, gazetecilik veya ticaretle geçen hayatlara, sanat ve edebiyat etkinliklerine ya da bürokratların gündelik yaşamına nüfuz denemeleri. Tarih metodolojisiyle, Türkiye'nin yakın geçmişiyle, ya da Türk kültürü çalışmalarıyla ilgilenen bütün ikinci, üçüncü veya dördüncü sınıf öğrencilerine tavsiye olunur.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -