Course

LISTEN
HIST 492 Türkiye Tarihinde Savaş ve Edebiyat Select Term:
Balkan Savaşlarının, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının, İstiklal Harbinin, Kore ve Vietnam savaşları ile 20. yüzyıl sonlarındaki diğer silâhlı çatışmaların Türk edebiyatındaki yankı ve anlatılarına ilişkin okuma ve çözümlemeler. Savaş olgusuna tepkilerin olası yelpazesi : acı, dehşet, tiksinti; yoksulluk, sefalet; kahramanlık ve yüceliş; korkaklık, vurgunculuk, ihanet -- ve neden böyle bir duygu-düşünce bütünlüğüne, Türk edebiyatında pek az rastlandığı. Savaşların "toplumsal zaman" ve "anıtsal zaman" içine oturtulması. Haklı ve haksız savaşlar, ya da "bizim" savaşlarımız ile "bize karşı" verilen savaşlar arasındaki ayırımın, bir kısım savaş deneyimlerinin filtrelenmesi veya tamamen silinmesi açısından doğurduğu sonuçlar. Savaşın lirikleştirilmesi eğilimiyle birlikte, Türk edebiyatında istikrarlı bir savaş aleyhtarlığı ya da pasifizm geleneğinin oluşmamasının sorunsallaştırılması.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -