Course

LISTEN
HIST 491 Popüler Kültür ve Ulusçuluk Select Term:
Popüler bir alan olarak ''gündelik kültür'', milliyetçiliklerin insanların zihninde nasıl üretildiği ve yeniden-üretildiğini açıklamak bakımından önem taşır. Bu ders, tarih boyunca milliyetçiliğin karikatürler, edebiyat eserleri ve sinema gibi popüler malzemelerden beslenme biçimleri üzerinde yoğunlaşıyor. Bu çerçevede, modernite; emperyalizm ile imparatorlukların çöküşü arasındaki örtüşmeler; gerek resmî ve gerekse gayri resmî ulus inşası ve tarihyazıcılığı süreçleri gibi süreçlere de eğiliyor. Dersin hangi zaman ve mekân dilim(ler)ine odaklanacağı, ya da daha çok hangi sorunları öne çıkaracağı, öğretim üyelerinin tercihlerine bağlı olarak dönemden döneme değişiklik gösterebilir. İşlenecek özel konular arasında, güncel travmaların efsanevî bir geçmişi arayışına etkisi; resmî ve gayri resmî gösterimlerin farkı; devlet hegemonyasının bu farklı gösterimler üzerindeki etkisi; ''ben'' ve ''öteki''nin popüler düzeydeki gösterimleri; farklı milliyetçiliklerin tanrı ve şeytanları; popüler anlatım ve görselliklerde somutlanan alternatif söylemler; savaş ve travma anılarının, ulus inşasının popüler katmanını nasıl belirlediği; bu katmanın resmî katmandan nasıl ve ne ölçüde farklı olabileceği gibi sorunlar yer alıyor.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -