Course

LISTEN
HIST 490 Ulusal Bellek İnşasının Metin ve Yöntemleri II : Cumhuriyet Dönemi Tarihçileri Nasıl Okunmalı? Select Term:
Cumhuriyet dönemi tarihyazıcılığına eleştirel bir yaklaşım. Tarihin akademik bir disiplin olarak kurumlaşması ve profesyonelleşmesi. Tarihsel gerikalmışlık, "yetişme" gündemleri, ulusal kalkınmacılık, "Prusya yolu"nun Türkiye varyantı. Devlet, milliyetçilik ve tarihçiler. Akçura ve Köprülü'den başlayıp, Barkan'dan geçerek İnalcık'a uzanan bir ulusal "kanon" inşası. Evrenselcilik ve biz bize benzerizcilik. Yukarıdan tarih ve aşağıdan tarih. Farklı yalnızlıklar : Reşat Ekrem Koçu, Mustafa Akdağ. İslâm, Osmanlı veya Türk kimlik ve miraslarına ilişkin tartışmaların, Sanat Tarihine yansıması. Tarihçilerin ve arkeologların farklı dünyaları. 1950'lerin ve 60'ların açılımları. Ekonomik ve sosyal tarihin kendini bulması. Emperyalizm, azgelişmişlik ve üretim tarzları tartışmaları. Tarihçilikte ve Sosyal Bilimlerde '60 kuşağı. Bu dersi, önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışmasının yazılı olarak sunulması özel koşuluyla, bir lisnasüstü araştırma semineri olarak alma olanağı için, bkz HIST 690.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -