Course

LISTEN
HIST 487 Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Ön-Faşizm Select Term:
Milliyetçilik çalışmaları ile Faşizm ve Nazizm tarihinin örtüşme noktasında yer alan bu ders, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarının ön-faşizm oluşumunu önce Avrupa’daki çıkış noktası bağlamında, (ırkçılık, anti-semitizm, Sosyal Darwinizm, radikal modernizm, devlet ve otorite fetişizmi, nihilizm, mistisizm, ölüm tutkusu ve lider ilkesi gibi) çeşitli damarlarıyla; ardından, geç dönem Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Türkçülük ve İttihatçılık akımlarının bağrındaki uzantılarıyla birlikte, ikincil literatürün yanı sıra (İkinci Meşrutiyet döneminin en önemli dergileri gibi) bazı birincil kaynaklara da girerek incelemeyi amaçlamaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -