Course

LISTEN
HIST 475 Post-oryantalizm ve Post-kolonyalizm Select Term:
“Posty-kolonyalizm” deyimi, geçmişteki sömürge yönetimi ile bugüne olan etkilerini çeşitli açılardan araştırmaya yönelik disiplinler arası perspektif, teori ve yöntemleri kucaklayan, oldukça gevşek tanımlanmış bir alanı karakterize eder. Kolonyal söylem ve gösterimleri dekonstrüksiyondan geçirmek amacıyla yola çıkan Post-kolonyal Çalışmalar, yakın zamanda insan ve toplum bilimlerini derinden etkilemiş; dolayısıyla bu alana âşinalık, Orta Doğu’ya ilişkin araştırma literatürüne hakimiyet açısından da tayin edici hale gelmiş bulunuyor. Öte yandan, son kırk yılın akademik gelişmeleri, bu alanda çalışacaklar için sağlam bir Post-oryantalist yaklaşımı da aynı derecede önemli kılmakta. Bu derste öğrenciler, Edward Said’in çığır açıcı eserinin yanı sıra post-kolonyal literatürün başka boyutlarına da eğilecek; bu arada, İngiliz egemenliğiyle hesaplaşmaya çalışan Güney Asya araştırmacılarının geliştirdiği Maduniyet Araştırmaları ile de tanışacaklardır. Sömestirin son üçte biri, bu ve benzeri teorik edinimlerin Orta Doğu, Osmanlı ve Türkiye çalışmalarına nasıl uygulanabileceğine ayrılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -