Course

LISTEN
HIST 465 Osmanlı Şiirinde Aşk, Eğlence ve Gündelik Kültür, 1400-1800 Select Term:
Ders Osmanlı şiirinde aşk, gündelik hayat ve meclis, eğlence , kurgusal şenlikler gibi belirli konuları araştırmayı amaçlar. Divan şiirinde belirgin unsurlar olarak karşımıza çıkan temalar bağlamında İslam toplumlarında aşk anlayışı, aşık-maşuk, sufizm ve mistik aşk, cinsellik ve dünyevi ilişkiler; kahve, şarap, afyon kullanımını içeren gündelik zevkler yanı sıra Osmanlı şiirinin toplumsal işlevi ve (aruz vezni, şiirsel sözdizimi, anlatım teknikleri, kelime dağarcığı gibi) teknik özellikleri araştırılacaktır. Bu dersin konusunu mesnevi, gazel, kaside ya da mersiye gibi farklı edebi türlerdeki şiirler oluşturmaktadır . Dönem sonunda, öğrencilerin Osmanlı İmparatorluğu'nda 1400-1800 yılları arasında yaşamış önemli şairlerin kaleme aldığı Osmanlı manzum metin örneklerini nasıl okuyup analiz edebileceklerini öğrenmeleri beklenmektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -