Course

LISTEN
HIST 463 Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi Select Term:
Son yirmi - yirmi beş yılda, karşılaştırmalı ve disiplinlerarası açılımlar içeren bir dizi metodolojik sıçrama, Osmanlı tarihinin önce şanlı bir "klasik çağ", sonra uzun ve kesintisiz bir "gerileme", nihayet 19. yüzyılda Batılılaşmaya dönük reformların başgöstermesi biçimindeki standart kurgusunun adamakıllı sorgulanmasına yol açtı. Dolayısıyla bu geleneksel paradigmanın duraganlığının karşısına, bugün, 1300- 1800 arasının sosyo-ekonomik dönüşüm ve devamlılıklarının dinamik, gerçek anlamıyla tarihsel bir analizini dikebiliyoruz. HIST 363'te, toprak mülkiyeti; kentsel üretim, ticaret ve kredi ilişkilerinin örgütlenme tarzı; modern dünya sisteminin yükselişiyle çıkagelen tehditler; aile ve toplumsal cinsiyet ilişkileri; etnik ve dinsel çeşitlilik; entellektüel yaşam; popüler kültür ve halk katmanlarına özgü muhalefet biçimleri; sosyal ve politik kontrol mekanizmaları; devlet ile toplum arasındaki ilişkiler gibi konular, bu bağlamda işleniyor.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -