Course

LISTEN
HIST 461 Osmanlı Reform Hareketleri I (1550-1839) Select Term:
Klasik Osmanlı siyasal düşüncesine giriş. Belirli bir sosyo-politik buhran algılamasının giderek derinleşmesine, Kınalızade ve Gelibolulu Mustafa Âli'nin eserlerinden örnekler. Kadızadeli hareketlerinde ya da Koçibey'in risalelerinde görüldüğü gibi, 17. yüzyılda geçmişe dönme denemeleri. 18. yüzyılda, kısmî Batılılaşmaya ilk meyledişler : Lâle Devri; İbrahim Müteferrika ve Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi'nin düşünceleri. Nizâm-ı Cedid ve kurumsal modernleşmenin başlangıçları (1792-1807). Reformlara tepkiler; bu bağlamda Hâlet Efendi örneği. II. Mahmud'un (1808-1839) merkeziyetçi politika ve reformları ile, bunlara karşı başgösteren yerel mukavemet.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -