Course

LISTEN
HIST 455 19. Yüzyıl Başlarına ve Tanzimat Modernizasyonun Uçvermesine Kadar, Balkan Diyarlarının Tarihi Select Term:
Bu ders, Osmanlı kurumlarının başlıcaları hakkında bazı temel bilgileri edinmiş olan öğrencileri, Balkan halklarının Osmanlı egemenliğinde geçen modernite öncesi tarihiyle tanıştırmayı amaçlar. Buna paralel olarak, Modern Balkan Tarihi üzerinde, ya da karşılaştırmalı bir Modern Balkan bilgisiyle takviyeli olarak Geç Dönem Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihi üzerinde yoğunlaşmak isteyen lisansüstü öğrenciler için de yararlı bir arkaplan oluşturur. Ele alınacak belli başlı konu ve temalar, şunları kapsar : belirli bir bölge olarak Balkanlar; Osmanlı fetihlerinin arifesinde Balkanlar; Osmanlıların güneydoğu ve sonra orta Avrupa'ya doğru genişlemesi; Osmanlı fetih savaşlarının Balkan halkları üzerindeki etkisi; Osmanlı otoritesinin tesisi : Balkan diyarlarının statü ve yönetim özellikleri, kendi kendilerini ne ölçüde yönetttikleri veya yönetmedikleri; Osmanlı imparatorluğunun Balkan eyaletlerinde yönetim ve yargı kurumları; toprak hukuku; kentler ve kent toplumu; Balkanlarda İslâmiyet; kolonizasyon ve Müslümanlaşma; gayrimüslim Osmanlı tebaasının dinî ve kültürel yaşantısının örgütlenmesi; cemaat statüsüne ilişkin sorunlar; 15.-18. yüzyıllarda Balkan halklarının kültürel yaşantısı; 18. yüzyıl ile 19. yüzyıl başlarında Balkan eyaletlerinde durum; Doğu Sorunu'nun ortaya çıkışı; kültürel ve ekonomik bir süreç olarak Balkan Uyanışlarının karakteristikleri - Aydınlanma ve Romantizm, Balkan kapitalizminin doğuşu ve özgün çehresi, Sırp Ayaklanmaları ve bağımlı Sırbistan prensliğinin kuruluşu, Yunan Bağımsızlık Savaşı ve Yunanistan krallığının kuruluşu. Değerlendirme, yazılı bir araştırma çalışması ile dönem sonu sınavına dayanacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -