Course

LISTEN
HIST 443 Savaş ve Toplum IV:Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu Select Term:
''Uzun 19. yüzyıl'' ile ''kısa 20. yüzyıl''ı ayıran eşik olarak Harb-i Umumî, pek çok ülkenin tarihini enlemesine keserken, özellikle imparatorlukların alaca karanlığını belirler. Bu derste, 1914-18 deneyimi hem genel, hem Osmanlı-Türkiye boyutlarıyla ele alınacak. Yeni Emperyalizm arka planı; savaşa giden yol; askerî harekâtın gelişme ve yayılma süreci; Avrupa cepheleri ve Avrupa dışı cepheler; cephedeki kan dökümü ve insan acılarının cephe gerisine özgü biçimleri; etnik temizlik boyutları; savaşın sanat ve edebiyata etkisi; toplumsal ve siyasal sonuçları.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -