Course

LISTEN
HIST 438 İkinci Dünya Savaşından Bu Yana Orta Doğu'nun Ekonomik Tarihi Select Term:
İkinci Dünya Savaşından günümüze kadar olan dönemde, Orta Doğu'daki ekonomik büyüme ve dönüşüm süreçlerine toplu, eleştirel bir bakış. İncelenecek ülkeler arasında, Mısır, Suriye, Lübnan, Ürdün, Irak, Arap Yarımadası'ndaki Arap devletleri, İran ve Türkiye yer alıyor.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -