Course

LISTEN
HIST 437 İmparatorluklar, Uluslar ve Sonrası: 19. ve 20. Yüzyıllarda Orta ve Doğu Avrupa Select Term:
Bu ders, Orta ve Doğu Avrupa yakın tarihine ulusçuluk prizmasından bakmayı ve bir giriş yapmayı amaçlar. Önce, Habsburg ve Rus İmparatorlukları örnekleri vurgulanarak ulus ve imparatorluk arasındaki ilişki irdelenecektir. İmparatorlukların heterojen topraklar ve halkları nasıl bünyelerine aldıkları, böldükleri veya dışladıkları; çok-etnili imparatorlukların mevcudiyetinin Orta ve Doğu Avrupa'daki ulusçuluk ve ulusal hareketlerini nasıl etkilediği, işlenecek konular arasındadır. Öğrenciler bu bağlamda Osmanlı örneği ile paralellikleri tartışmaya teşvik edilecektir. Dersin ikinci ana konusu, ulusçuluğun imparatorlukların çözülmesindeki rolü ve ortaya çıkan halef devletlerde imparatorluk mirasının serüveni ile ilgilidir. Başka bir deyişle, dersin bu kısmı iki savaş arası dönemin Avrupa'sında Nasyonal Sosyalizmin yükselmesi de dahil olmak üzere, ulus-devletlerin ortaya çıkışı üzerinde yoğunlaşacaktır. Son olarak ders, Sovyetler Birliği'nin dağılması ile Rus, Habsburg ve Osmanlı imparatorluklarının dağılmaları arasında sık sık vurgulanan benzerlikleri tümüyle kabullenmeksizin, ulusçuluğun Komünist blokun çöküşünde ve sonrasındaki rolünün tartışılması ile sona erecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -