Course

LISTEN
HIST 436 Modern Ortadoğu Tarihi Select Term:
Osmanlı fethinden Oslo Barış Sürecine kadar olan dönemde öğrenciyi Ortadoğu tarihinin ana temaları ve sorunları hakkında bilgilendirmeyi hedefleyen bu dersin esas vurgusu, 18. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl sonu arasındaki zaman dilimi üzerinedir. Arap diyarlarında Osmanlı yönetiminin kurulması, Arap-Osmanlı toplumu ve kültürü, Napolyon'un Mısırı işgalinden itibaren Avrupa yayılmacılığı, genel olarak Batı etkisi, modernitenin gelişi, reformcu hükümetler, entelijensiyanın yükselişi, milliyetçilik, selefiyye hareketi, İran ve Osmanlı İmparatorluğu'nda meşrutiyetçilik ve meşrutiyet devrimleri, Osmanlı düzeninin çöküşü, emperyalizm ve Avrupa etkisinin doruğa ulaşması, Arap bağımsızlık mücadeleleri, Yişuv'un pekiştirilmesi ve İsrail devletinin doğuşu, Avrupa imparatorluklarının çöküşü, Arap politikasının radikalleşmesi, Nasırcılık, Suriye ve Irak'ta Baas rejimleri, İran Devrimi, İsrail-Filistin sorunu, ele alınacak konuların başlıcalarıdır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -