Course

LISTEN
HIST 431 Bizans Tarihine Giriş (İS 300-1453) Select Term:
Bu, Bizans toplumu, siyasal yaşamı ve kültürüne bir toplu giriş dersidir. Geç Dönem Roma imparatorluğunun Doğu Roma ve sonra Bizans imparatorluğuna dönüşmesi; Bizans kilisesinin rolü; imparatorluğun askerî, siyasî ve ekonomik alanlarda yüzyıllar boyunca uzanan iniş-çıkışları; aynı zamanda çeşitli sosyal kesimlerin (örneğin köylülerin, askerlerin, keşişlerin, zanaatkârların ve kadınların) günlük yaşamı gibi konuları kapsar. Sömestir boyunca Bizans kendi başına bir varlık olarak değil, komşuları ve siyasal rakiplerini de içeren daha geniş bir dünya bağlamı çerçevesinde ele alınacak; Papalık ve Kutsal Roma İmparatorluğu, Balkan Slavları ve zamanın Müslüman güçleriyle olan ilişkileri üzerinde özellikle durulacaktır. Ders malzemesi, konunun standartlaşmış ikincil literatüründen seçmelerin yanısıra, bazı basılı birincil kaynakların İngilizce çevirilerini de içermektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -