Course

LISTEN
HIST 427 Eğitim, Okuryazarlık, Matbaa Select Term:
1400 dolaylarından 1800'e değin Islam ve Osmanlı toplumlarında eğitim ve okuryazarlığın tarihi karşılaştırmalı bir perspektif içinde incelenecektir. Genel olarak modernite öncesi toplumlarda okuma ve eğitim anlayışları; seçkin zümreye mensup okurlar ve seçkin okuma malzemeleri; okuryazarlığın ve yayıncılığın kapsamının genişlemesi; Tokugawa döneminde Japonya'da kitap basımının yaygınlaşmasının toplumsal ve siyasal koşulları; Rus ve Osmanlı imparatorluklarının 1800 öncesi okuryazarlık "tarz" ve düzeylerine ilişkin karşılaştırmalar, işlenecek konular arasında yer alıyor.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -