Course

LISTEN
HIST 425 Yakınçağ Avrupası ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Çocukluğun ve Gençliğin Tarihi Select Term:
Bu ders, 19.yüzyıl Avrupası ile Osmanlı İmparatorluğu'nda çocukluğun ve gençliğin kültürel, toplumsal, iktisadi ve siyasi tarihini karşılaştırmalı bir perspektif içinde ele alır. Daha özel olarak, birer tarihsel aktör olarak çocukların, mensup oldukları toplulukların tarihinde oynadıkları rolü vurgular. Çocukların tarih yazımındeki yerine hasredilmiş bir girişin ardından, sırasıyla şu konular ele alınacaktır : Avrupa'da ve Osmanlı İmparatorluğu'nda, yakınçağ öncesi çocuk yaşamları; modernite bağlamında çocukluk ve gençliğin 'keşfi'; aileler ve çocuk yetiştirme; annelik ve babalık; eğitime ilişkin politika ve uygulamalar; Osmanlılarda çocuk emeğine ilişkin politika ve uygulamalar; cürüm, kriminalleşme ve çocuk suçları; ergenliğin inşa mekanizmaları; çocukluk ve gençlikte cinsellik; yetimler ve yetişme sürecinde ailesiz ortamlar. Ders modern Türkiye?de çocukluk ve gençlik konusuna bir ön bakış ile son bulacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -