Course

LISTEN
HIST 423 Doğa ve İmparatorluklar Select Term:
İmparatorluklar pratikte, coğrafî şekillenişleri itibariyle neye benziyordu? Yeryüzünün geçirdiği değişiklikler, emperyalizmin veya sömürge toplumlarının tarihi, siyaset dünyaları ve ekonomileri hakkında bize ne söyleyebilir? Yerel çevreler belirli imparatorluk biçimlerini nasıl destekledi veya kısıtladı? Doğanın incelenmesi ve kullanımı, yabancı toprakların fethi ve sömürülmesine, ya da sömürge rejimlerinin genişlemesi, idaresi ve altüst oluşuna ne gibi katkılarda bulundu? Bu ders kapsamında, imparatorlukların küresel çevre tarihine ilişkin yeni bilimsel literatür taranırken, Yeniçağ ve Yakınçağ Avrupa sömürgelerine ağırlık verilecek. Bilim (bilhassa tıp, doğa tarihi, coğrafya ve antropoloji) ile imparatorlukların oluşumu ve çözülmesi arasındaki karşılıklı ilişkinin çevresel boyutları, özel bir ilgi odağını oluşturacak.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -