Course

LISTEN
HIST 405 Yirminci Yüzyıl Tarihi Select Term:
20. yüzyılın ilk yarısı, dünya savaşları ve soykırımlar gibi korkunç yıkımlara tanık oldu. Buna karşılık üçüncü çeyreği, benzersiz bir refah ve istikrar dönemine dönüştü. Ama ardından bir diğer çöküş ve derin dönüşüm aşaması çıkageldi. Bu, sadece yüzyılın değil, herhalde bir bütün olarak Yeniçağın da sonunu belirledi. HIST 405 dersi, bu uğultulu siyasal ve toplumsal gelişmelere olduğu kadar, onlara eşlik eden kültür, fikir, sanat ve bilim tarihine de, 20. yüzyılın en önemli gözlemci ve yorumcularının eserleri ve hem örtüşen, hem ayrışan değerlendirmeleri aracılığıyla yaklaşmayı amaçlamaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -