Course

LISTEN
HIST 397 Geç Dönem Osmanlı ve Modern Türkiye Dış Politikası, 1870-1970z Select Term:
Bu derste (a) 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, uluslararası ilişkilerin Avrupa merkezli örüntüsü içinde başgösteren gelişmeler karşısında Osmanlı devletinin izlemek zorunda kaldığı dış politika yönelimleri ile (b) modern Türkiye Cumhuriyeti'nin 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren izlemeye koyulduğu dış politika çizgisinin, birincil kaynaklar kullanılarak, ayrıntılı ve kapsamlı bir dökümü sunuluyor. Özel olarak Türk dış politikasının belli başlı sorunlarının, genel olarak uluslararası politika sahnesindeki gelişmelerden bağımsız olarak ele alınamıyacağı vurgulanıyor. Türk dış politika tarihinin en kritik yüzyılının kopuş ve devamlılıkları, nedenleriyle birlikte, etraflı olarak çözümleniyor. Dersin, bazı özel koşul ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla, aynı anda bir lisansüstü semineri olarak alınabilmesi konusunda, bkz HIST 697.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -