Course

LISTEN
HIST 385 Onaltıncı Yüzyılda Osmanlılar, Avrupa ve Dünya Select Term:
Değişimin hızlandığı bir yüzyılın barındırdığı toplumsal ve siyasal oluşumlara ilişkin, geniş ve karşılaştırmalı bir perspektif. Avrupa ''yeniçağı'' ile mukayese ve mücadele içinde Osmanlılar, (Safeviler ve Hint Moğolları gibi) diğer büyük İslâm imparatorlukları, Ming hanedanı dönemindeki Çin, Tokugawa döneminin Japonya'sı. Sosyal ve politik kurumlar; Atlantik odaklı yeni Avrupa'nın küresel erişimi; Asya imparatorluklarının amaç, özlem ve iddiaları.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -