Course

LISTEN
HIST 326 Latin Amerika Tarihi ve Kültürü Select Term:
Latin Amerika kıtasının tarihine bu toplubakış, karşılaşma, kopuş, alışveriş ve yaratıcılık momentleri etrafında örülmüş bulunuyor. İşlenecek belli başlı konu ve temalar şunları içermekte : sömürgeciliğin karşılaşma ve mirasları, özellikle de Kolomb döneminin karşılıklı etkileşimi; köleliğin ve köleci toplumların dinamikleri; bağımsızlık sonrasının ulus inşası süreçleri; Latin Amerika?nın Amerika Birleşik Devletleri ile post-kolonyal ve/ya neo-kolonyal ilişkisi; diktatörlüklerden soykırıma, ırkçılıktan çağdaş köleliğe ve polis şiddetine uzanan bir ıskalada, bölgenin 20. yüzyıla özgü problemleri. Aynı zamanda, çeşitli açılardan disiplinlerarası bir yaklaşım söz konusu. Bölgenin kendine özgü edebiyatı, müziği, sineması ve politikaları gözden geçiriliyor; öğrencilerin Latin Amerika kültürü ve toplumuna değişik düşünsel yaklaşımlarla tanışmasının yanı sıra, Latin Amerikalı sanatçı, yazar ve aydınların uluslarını ve kültürlerini gerek dünyaya, gerek kendi kendilerine nasıl tanıttıklarını da öğrenmesi amaçlanıyor.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -