Course

LISTEN
HIST 324 ABD'nin "Yeniden İnşa"sı Dönemine Kadar Kuzey Amerika Tarihi Select Term:
Esas olarak İngiliz kolonileri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin 19. yüzyılın üçüncü çeyreğine kadarki tarihini kapsayan bu derste işlenecek konulardan bazıları şunlardır : Eski ve Yeni Dünya toplumları; "keşif" ve çeşitli boyutları, anlamları; insanların, hayvanların, bitkilerin, teknolojilerin ve mikropların yer değiştirmesi; İspanyol ve İngiliz sömürgeciliği arasındaki farklar; New England ile Chesapeake Körfezi kolonileri arasindaki farklar ve mücadele; Püritenizmin önemi; Avrupa'da rekabet, yerlilerle ittifak süreçleri; İngiltere ve kolonileri; Seyrüsefer Yasaları; kölelik ve borç karşılığı hizmetkarlık / serflik ilişkileri; Amerikan Devrimi; Anayasa ve Haklar Bildirgesi; ABD'nin ilk büyüme ve yayılma aşamaları; Kuzey- Güney bölünmesi; dinsel / toplumsal reformlar ve parti politikaları; köleliğin ilgasına ilişkin tartışmalar; "eyalet hakları" ve 1861-1865 İç Savaşı.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -